Sportive People

För Sportive People har vi tagit fram varumärket samt namn. Strategisk rådgivning och arbetat fram det nya bemanningskonceptet. LEVERERADE TJÄNSTER/PRODUKTER • STRATEGISK RÅDGIVNING• KONCEPTUALISERING• GRAFISK IDENTITET• WEBB/CONTENT• AFFÄRSDOKUMENT• PRESENTATIONER• ANNONSERING

Lokalodlat

För LokalOdlat har vi tagit fram logotype, skapat landningssida samt broschyr. LEVERERADE TJÄNSTER/PRODUKTER • WEBB/CONTENT• LOGOTYPE• GRAFISK PRODUKTION• HYLLSKYLTNING Besök lokalodlat.nu

Eldoform

För Eldoform har vi jobbat med strategisk rådgivning, skapat digital marknadsföring samt broschyr. LEVERERADE TJÄNSTER/PRODUKTER• STRATEGISK RÅDGIVNING• WEBB/CONTENT• DIGITAL MARKNADSFÖRING• BROSCHYR

Läkare i världen

Människorättsorganisationen Läkare i världen hade behov av att modernisera deras hemsida och få en bättre struktur på sidan så att det var lätt att navigera. LEVERERADE TJÄNSTER/PRODUKTER• NY HEMSIDA Besök lakareivarlden.se

British Schools

För British Schools och deras skolor British Junior och Mini, har vi tagit fram en varumärkesplattform för att det interna arbetet med att få alla åt samma håll. LEVERERADE TJÄNSTER/PRODUKTER• STRATEGISK RÅDGIVNING• STRATEGISK PLATTFORM• FÖRKLARING AV VÄRDERORD OCH NYCKEBEGREPP• BRAND-BOOK ”KIND REGARDS”• ANNONSER• FACEBOOK• SKYLTPROGRAM• GRAFISK IDENTITET• COACHING Besök britishschools.se

HONEYWELL

Honeywell behövde hjälp att producera en produktkatalog. LEVERERADE TJÄNSTER/PRODUKTER• GRAFISK PRODUKTION

WAVIN

Åt Wavin Sverige har vi producerat grafiskt material i enlighet med företagets grafiska profil. LEVERERADE TJÄNSTER/PRODUKTER• GRAFISK PRODUKTION